Các công ty niêm yết hoạt động tốt sau phương pháp vốn chủ sở hữu

Theo luật vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, kể từ năm 2005, theo quy định, trong vòng 90 ngày, hơn 64% công ty áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu được niêm yết trên sàn chứng khoán. Việc nhà nước rút khỏi kế hoạch thành công chỉ là 100%, khoảng một nửa. Việc hạch toán vốn chủ sở hữu và thu hồi tài sản bị chậm lại do nhiều yếu tố gây ra, nhưng chủ yếu liên quan đến thời gian xử lý đất và kiểm kê tài sản.

Tuy nhiên, hoạt động này vẫn là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề gia tăng hàng tồn kho Trong bối cảnh thị trường và dòng vốn ngoại đổ vào, nhiều cổ phiếu đã đóng cửa giảm giá. Sau khi áp dụng phương pháp tăng tốc vốn chủ sở hữu giai đoạn 2007-2008, thanh khoản thị trường năm 2009 đã tăng lên 226%, đạt hơn 1,6 nghìn tỷ đồng mỗi quý. -Tốc độ tăng trưởng tài sản và vốn chủ sở hữu, lợi nhuận … Sẽ mất khoảng 2 năm cho việc sắp xếp lại sau khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Đổi lại, chất lượng tài chính và hiệu quả hoạt động đã được nâng lên rất nhiều. ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) bình quân trong 3 năm sau khi phương pháp vốn chủ sở hữu và thoái vốn đạt 15,4%, cao hơn mức 12,4% của giai đoạn trước. ROA (tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản) cũng tăng nhẹ, từ 1,5% sau khi bán lên 1,6%.

Theo Yuanta Việt Nam, phương pháp vốn chủ sở hữu sẽ có hiệu lực đúng hạn. Đến. Quan trọng nhất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 93 công ty phải hoàn thiện luật cổ phần trong năm nay. Hai giao dịch được mong đợi nhất là Mobifone và Agirbank nhưng chưa chắc đã kết thúc trong năm nay. Đồng thời, do thị trường chứng khoán gặp nhiều rủi ro do các yếu tố bên ngoài tác động nên quốc gia có thể dễ bị rút vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *