Lợi nhuận của Techcombank đã tăng hơn 20%

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất, với mức tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2020 là 23%. Đồng thời, so với cuối năm 2019, tiền gửi của khách hàng tăng 20%. Do tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng mạnh hơn 60% và tiền gửi có kỳ hạn hơn 1%, tỷ lệ tiền gửi ngân hàng cuối cùng CASA 2020 đạt 46%, cao hơn mức 34,5% vào cuối năm 2019.

Trong cả năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất của Techcombank tăng hơn 28% so với năm trước, đạt 27 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng hơn 31%, đạt 18,8 nghìn tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 29%. Doanh thu từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu tiếp tục đóng góp lớn nhất vào doanh thu dịch vụ, đạt 1 nghìn tỷ đồng, tăng 7%. Phí dịch vụ bảo hiểm giảm 11% và tăng trở lại trong quý IV / 2020.

Chi hoạt động cả năm là 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2019. Tỷ lệ chi phí / thu nhập nhập khẩu (CIR) phải chịu sự quản lý chi phí chặt chẽ do ảnh hưởng của Covid-19, tỷ lệ này đã tăng từ gần 35% năm ngoái lên 32%.

Năm 2020, ngân hàng tích cực xử lý một số khoản xấu các khoản nợ. Chi dự phòng năm ngoái tăng từ 917 tỷ đồng năm 2019 lên 2,6 nghìn tỷ đồng. Chi phí tín dụng sẽ vẫn ở mức 1,1% trong suốt năm 2020, so với 0,5% mỗi năm trước đây.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank duy trì ở mức 0,5%, giảm mạnh từ mức 1,3% vào cuối năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 là 171%, so với 95% ở đầu năm.

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *