TNB: Chủ tịch đăng ký mua 10.000 cổ phiếu

TNB: Cổ đông nội bộ đã mua 5.000 cổ phiếu – Công ty Cổ phần Thép Nha Be (TNB) công bố giao dịch của các cổ đông nội bộ. Do đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc hội đồng quản trị Lê Việt đã ký thỏa thuận mua 10.000 cổ phiếu TNB. Giờ giao dịch là từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 17 tháng 1 năm 2013. Mục đích của giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu. Đàm phán phương pháp thích ứng. Ông Lê Việt hiện không nắm giữ cổ phần tại TNB. 26% tương đương 29.570 cổ phiếu. Kết thúc ngày giao dịch 19/12, cổ phiếu TNB là 3.400 đồng / đơn vị. Trong 10 phiên gần nhất, các hành động TNB tương ứng với 60 đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *