Da Yue Securities thu lợi nhuận từ giao dịch tự doanh

Công ty TNHH Chứng khoán Greater Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 1. Lãi sau thuế 1,16 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức lỗ 292 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Ba tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt xấp xỉ 5,4 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Do chi phí hoạt động đã giảm đáng kể 46% nên lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn cao hơn quý I / 2013.

Nguồn thu nhập chính của bộ phận này trong ba tháng đầu năm nay chủ yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Khối lượng tự doanh đạt 3,6 tỷ đồng, gấp 8 lần quý I / 2013. Mảng môi giới chỉ góp 873 triệu đồng.

Trong danh mục đầu tư chứng khoán thương mại, Chứng khoán Đại Việt sở hữu cổ phần tại một số công ty bất động sản, ngân hàng, sản xuất và hợp đồng chứng khoán. Tỷ trọng của VND (Chứng khoán VNDirect) là 44%, tương ứng 280.000 đơn vị, là tỷ lệ cao nhất trong con số này. So với hồi đầu năm, thị giá VND đã tăng hơn 80%, đạt 19.100 đồng / cổ phiếu vào ngày 11/4.

Trong danh mục đầu tư chứng khoán, công ty chủ yếu nắm giữ cổ phiếu của VCB (Vietcombank). So với đầu năm, thị giá hàng mã cũng đã tăng hơn 16%. Tính đến ngày 31/1, Chứng khoán Da Yue vẫn còn khoản lỗ sau thuế chưa phân phối là hơn 174 tỷ đồng. Vốn của công ty vượt quá 221 tỷ đồng, và khoản nợ ngắn hạn cuối quý là 34,5 tỷ đồng.

Ngoài Dai Yue, một số công ty chứng khoán khác gần đây cũng bắt đầu công bố lợi nhuận. Trong đó, Chứng khoán VNDirect kỳ vọng lợi nhuận tăng 110%, còn SSI tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự bùng nổ của thị trường trong những tháng đầu năm 2014 được xem là yếu tố chính thúc đẩy các công ty chứng khoán báo lãi quý I.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *