Vinamilk kỳ vọng doanh thu trung bình tăng trưởng 20% ​​mỗi năm

Ngày 23/03, Tổng Công ty Sữa Việt Nam-Vinamilk đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Khách sạn Legend 2A-4A, Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM. Đây là cuộc họp thường niên, nhưng không giống như cuộc họp năm trước, hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 được bầu ra. -Việc họp lại cũng báo cáo kết quả đại hội cho cổ đông. Hoạt động năm 2011 và trình kế hoạch năm 2012 lên hội nghị. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động, doanh thu và lợi nhuận năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông xác định vào đầu năm ngoái. Doanh thu tiếp tục tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm 2010 và hơn 7% so với kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2011 vượt 1 tỷ USD, tăng 5.989 tỷ đồng so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế tăng 17% so với năm 2010, vượt 18% kế hoạch.

Bất động sản và nguồn vốn Cuối năm 2011, tổng tài sản của Vinamilk đã tăng lên 1.558 tỷ đồng, tăng 4.810 tỷ đồng so với đầu năm, tức là tăng 45%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 3.548 tỷ đồng (tăng 60%), tài sản dài hạn tăng 1.262 đồng (tăng 26%). Tính đến cuối năm 2011, công ty có tiền mặt là 3.597 tỷ đồng, tăng 137,8 tỷ đồng so với 2.219 tỷ đồng hồi đầu năm (tăng 62%) và không phải vay ngân hàng.

Năm 2012 là sau cột mốc doanh thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ, Vinamilk bắt đầu một giai đoạn phát triển mới trong năm này. Vinamilk kỳ vọng trong vài năm tới, thu nhập bình quân tăng trưởng 20% ​​/ năm, và trong 5 năm 2012-2016, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 13% / năm. Vinamilk phấn đấu trở thành 1 trong 50 công ty sữa lớn nhất thế giới, đạt doanh thu 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Tại đại hội, cổ đông tiếp tục bỏ phiếu bầu bà Mai Kiều Kết tham gia hội đồng quản trị. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong giai đoạn 2012-2016 (138,31%). Hội đồng quản trị cũng thống nhất bầu bà Liên và tổng giám đốc Vinamilk làm chủ tịch.

(Nguồn: Vinamilk)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *