VPBBANK đạt thuế 10 tỷ đồng

Ngân hàng thịnh vượng Việt Nam (VPBBK) đã công bố báo cáo tài chính hàng quý kể từ năm 2019, tốc độ tăng trưởng là hai chữ số. Cả năm, VPBBK đã báo cáo thu nhập trước thuế trước thuế, tăng hơn 12% so với năm 2018. Trong số đó, lợi nhuận của VPBank Parent đã đóng góp 57%, và phần còn lại là công ty tài chính tín dụng chính.

Động lực chính của VPBank, vẫn là một danh tiếng trong nhiều năm trước. Ngân hàng đạt thu nhập lãi ròng gần 3050 tỷ hang động, tăng 23,4%. Kết quả này là do gần 16% tốc độ tăng trưởng tín dụng, cao hơn công nghiệp trung bình. – Tăng trưởng thu nhập phi lợi nhuận, nhưng tỷ lệ đóng góp vẫn là Khiêm, nếu nó được so sánh với thu nhập lãi ròng, vẫn là chi tiêu. Năm 2019, lợi nhuận ròng của các dịch vụ VPBBK đạt gần 300 tỷ nhân dân tệ, gần như đã quá hạn hơn năm 2018. Thu nhập lãi lớn thứ hai là hơn 2 tỷ tỷ đồng, việc mua lợi nhuận và doanh thu ròng có hơn 800 tỷ đồng.

— Chi phí vận hành và nguồn cung đạt 1234 tỷ đồng và 13 6,88 tỷ NDF, 2018 năm tăng 16% và 21%, 6%, 6% và tổng cộng hơn 70% tổng doanh thu của ngân hàng.

– –

— 2019, tổng tài sản của VPBBK đạt 280.000 Joldov, tăng 36% trong năm nay. Tỷ lệ nợ thống nhất là 2,95%, trong khi tỷ lệ nợ bổ sung của công ty mẹ là 2,18%. Trong năm, VPBBK cũng đã giải quyết tất cả các nghĩa vụ của hơn 31 triệu word.

Minh Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *