VnDirect chi 55 tỷ đồng để mua cổ phiếu PTI

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) công bố kết quả niêm yết của công ty bảo hiểm bưu chính PTI. Cụ thể, vào ngày 30/10, Công ty TNHH Chứng khoán VnDirect (VND) đã mua 5,2 triệu cổ phiếu PTI. Trước khi giao dịch, VND nắm giữ 250.957 cổ phiếu PTI, chiếm 0,5%.

Sau khi mua thêm cổ phiếu, cổ đông đã tăng số cổ phiếu lên 5,46 triệu cổ phiếu, tương đương 10,83%. Do đó, VND trở thành cổ đông quan trọng của PTI. Trong giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu PTI đã giao dịch 5,21 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị 55 tỷ đồng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *