Cổ tức thơ MCP 2012, 8%

Trong vòng 9 tháng, MCP đã đạt được khoản lãi 19,7 tỷ đồng – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về việc phân phối cổ phiếu của Công ty TNHH In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) năm 2012. Do đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5 tháng 12 và ngày giao dịch không có quyền là ngày 3 tháng 12.

Công ty ấn định tỷ lệ cổ tức là 8% giá trị danh nghĩa, một cổ phiếu MCP sẽ nhận được 800 đồng tiền mặt. Công ty bắt đầu trả cổ tức vào ngày 25 tháng 12.

Theo báo cáo tài chính, trong vòng 9 tháng, thu nhập của MCP (bao gồm thuế giá trị gia tăng) vượt quá 260 tỷ đồng, tạm thời vượt quá lợi nhuận trước thuế. 19,7 tỷ đồng. Trong ba tháng qua, MCP dự báo doanh thu (bao gồm VAT) là 105 tỷ rupiah và EBT là 12 tỷ rupiah.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *