Chứng chỉ ETF Việt Nam sẽ được liệt kê trong quý thứ ba

2 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) và Thành phố Hồ Chí Minh (sàn giao dịch) cũng thông báo rằng họ đang chuẩn bị bán chứng chỉ quỹ ETF trong quý thứ ba hoặc đầu quý IV. Tại Việt Nam, các sản phẩm của ETF được coi là một hình thức đầu tư tương đối mới. Do đó, thị trường chứng khoán sẽ niêm yết hai chứng chỉ ETF trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Đó là một bảo mật cho phép các nhà đầu tư nắm giữ một danh mục đầu tư mã mô phỏng các biến động trong chỉ số chuẩn. Do đó, có chứng chỉ ETF Việt Nam có thể được coi là một phương tiện giúp các nhà đầu tư nước ngoài có được cổ phiếu chất lượng cao, nhưng không gian bị hạn chế.

Nhà đầu tư có chứng chỉ quỹ có thể nhận cổ tức. Lãi suất sẽ được xác định bởi công ty quản lý quỹ dựa trên lợi nhuận của đơn vị từ danh mục đầu tư. Phương pháp này không giống như bạn được hưởng cổ tức đầy đủ khi bạn trả vốn một lần, nhưng nó có lợi thế là giúp các nhà đầu tư phân tán và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Nguồn thu nhập chính của các quỹ ETF Việt Nam đến từ cổ tức của cổ phiếu (chứng khoán cơ sở) trong danh mục đầu tư và chênh lệch giữa mua lại cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Hiểu từng đơn vị đăng ký chi phí thấp và có chính sách cổ tức rõ ràng. Điều quan trọng là sự khác biệt trong danh mục đầu tư của ETF phải càng nhỏ càng tốt (

lỗi theo dõi) so với điểm chuẩn.

Mô hình này cũng cần khắc phục nhiều điểm yếu trong việc gây quỹ từ cả hai. Các loại bao gồm quỹ mở và quỹ đóng hoạt động tại Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó chủ tịch tập đoàn Hà Nội, cho biết sản phẩm sẽ dần được thử nghiệm trên thị trường. Trong quý đầu tiên, cơ quan này đã thử nghiệm hệ thống giao dịch ETF của 80 công ty chứng khoán và đạt được kết quả ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *