Chỉ số Vn tăng gần 12 điểm

Giao dịch khớp lệnh lặp lại đã xác nhận giá mở cửa và chỉ số Vn tăng 6,18 điểm (1,32%) lên 474,27 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 3,4 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị gần 45 tỷ đồng.

Bước vào giai đoạn đặt hàng khớp lệnh liên tục, trong rổ VN30, hầu hết các cổ phiếu đều tăng, do đó hình thành chỉ số VN30. Nó đã tăng gần 15 điểm lên khoảng 562 điểm. Đặc biệt là BVH, EIB, HSG, REE, VSH đã đạt đến giới hạn trên. SARL không đạt giới hạn trên, nhưng đã tăng 5.500 đồng, mức cao nhất trong rổ VN30, tăng từ gần 51.000 đơn vị lên 105.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Chỉ số VN đã tăng hơn 14 điểm vào đầu tuần này, trong khi Sàn cũng tăng hơn 2%. Nhiếp ảnh: Hoàng Hà

Vào buổi sáng, chỉ số Vn tăng 14,07 điểm (3,01%) lên 482,16 điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần 70 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1,09 tỷ đồng. –SAM phù hợp nhất trong giờ giao dịch buổi sáng, giao dịch 5,8 triệu cổ phiếu và giá tăng 400 đồng Việt Nam. 8.200 đồng. Thỏa thuận quan trọng nhất là FDC, nắm giữ hơn 700.000 cổ phiếu, trong đó hơn 170.000 cổ phiếu được giao dịch ở mức 24.900 đồng và giá giao dịch còn lại là 21.700 đồng. Cho đến sáng. Vào buổi sáng, chỉ số Ngân hàng tăng 1,45 điểm (2,35%) lên 63,06 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 60 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị giao dịch hơn 460 tỷ đồng. – SHB và PVX luôn là những cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất vào buổi sáng, với hơn 11,6 triệu cổ phiếu tương ứng. Và gần 10,2 triệu cổ phiếu. Trong rổ Bitcoin30, không có người thua, và có 24 người chiến thắng. Cuối cùng, chỉ số VN tăng 11,51 điểm (2,46%) lên 479,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 107 triệu cổ phiếu, tương đương với gần 1.630 tỷ đồng Việt Nam.

SAM vẫn là mã nội thị phù hợp nhất cho toàn bộ ngày giao dịch, với mức giá hơn 8,5 triệu cổ phiếu. Tăng thêm 300 đồng lên 8.100 đồng. ITA là đơn đặt hàng cao thứ hai với mức giá trần 6,7 triệu đồng và hơn 6,7 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu của XX tăng thêm 5.500 đồng, đóng cửa ở mức 105.000 đồng.

Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số Hàn Quốc tăng 0,91 điểm (1,48%) lên 62,52 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 97,5 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị thị trường hơn 745 tỷ đồng.

SHB có nhiều giao dịch nhất, với khối lượng giao dịch là 18,8 triệu cổ phiếu, và giá đã tăng 200 đồng Việt Nam lên 7000 đồng. PVX là cổ phiếu hoạt động mạnh thứ hai, với hơn 13,6 triệu cổ phiếu và tăng giá 400 đồng lên 6.800 đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *