Quỹ Yuelong bán hơn 700.000 cổ phiếu VDS

Rongyue Securities Co., Ltd. (VDS) đã công bố một giao dịch quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam. Cụ thể hơn, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 19 tháng 12, Quỹ Yuelong đã ký thỏa thuận bán 719.430 cổ phiếu VDS để thanh toán cho khoản đầu tư của quỹ. Phương pháp đàm phán là phù hợp và thỏa thuận.

Ông Nguyễn Thục Vinh, Giám đốc Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam, hiện là thành viên hội đồng quản trị của VDS. Ông Vinh hiện đang nắm giữ 31.800 cổ phiếu VDS, chiếm 0,09%. Kết thúc cuộc họp ngày 20/11, hàng tồn kho VDS là 4000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *