ACV hy vọng sẽ phục hồi gần 1 nghìn tỷ đồng Việt Nam từ SCIC

Số tiền trên được tính dựa trên mệnh giá của hơn 100 triệu cổ phiếu ACV được phát hành sau khi trừ chi phí. Ngoài ra, do đánh giá lại hai khoản đầu tư của công ty con niêm yết Tân Sơn Nhất Dịch vụ sân bay (SASCO) và Phúc, ACV cũng đề xuất trì hoãn thanh toán vượt mức của hơn 1,05 nghìn tỷ dinar. Thời gian tối đa của Sài Gòn Ground (SAGS) là 12 tháng.

Kế hoạch cân bằng LCA đã thay đổi kể từ khi được phê duyệt.

Yêu cầu trên được đưa ra bởi công ty của Bộ Giao thông Vận tải sau khi các bên liên quan bày tỏ ý kiến ​​về quyết định thay đổi kế hoạch cân bằng của các dự án sau. – Kể từ tháng 3, nó đã quản lý bộ phận vốn nhà nước tại ACV và Bộ Tài chính. Trọng tâm của vấn đề này là số tiền mà ACV sẽ trả cho Tập đoàn Đầu tư Quốc gia (SCIC) để thu xếp và quỹ phát triển kinh doanh sau khi kế hoạch cân bằng mới của bộ phận. So với kế hoạch cân bằng trước đây được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỷ lệ vốn hóa ACV đã giảm đi rất nhiều.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch vốn hóa ACV đã được xây dựng từ tháng 10/2015, với số vốn đăng ký gần 22.431 tỷ đồng, trong đó nhà nước chiếm 75%, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 20% và các cổ đông khác 5%.

Tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn đăng ký của ACV, vốn là vốn đăng ký dự kiến ​​sau khi chuyển đổi vốn chủ sở hữu của công ty và trở thành công ty cổ phần. Tổng số vốn cổ phần là 21.717.700 triệu đồng, trong đó 95,4% được nắm giữ bởi các cổ đông nhà nước và 4,6% được nắm giữ bởi các cổ đông khác.

Theo Bộ Tài chính, cách bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược và quản lý thặng dư bán cổ phần sau khi kết thúc LCA sẽ được chuyển cho h Công ty Cổ phần sẽ khác với kế hoạch cổ phần hóa được thông qua vào tháng 10/2015.

“Theo quyết định của Thủ tướng và hướng dẫn của Bộ Tài chính, chứng khoán hóa thặng dư (bao gồm bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược) sẽ được chuyển cho các tổ chức kinh doanh và quỹ phát triển; nếu ACV chính thức là một công ty cổ phần, nó sẽ được bán cho các nhà đầu tư chiến lược. Cổ phiếu, thặng dư kết quả sẽ được để lại cho công ty cổ phần “-Minology of Finance giải thích. – Theo kế hoạch vốn hóa được ACV công bố vào tháng 10 năm 2015, giả định rằng giá đặt trước bằng với mức giá tối thiểu (11.800 đồng / cổ phiếu), công ty sẽ, theo quy định của quỹ phát triển kinh doanh và sắp xếp của SCIC, theo 4.815 tỷ đồng Cao hơn trong số họ có giá trị còn lại là 1.731 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kế hoạch mới, số tiền nộp cho SCIC cao hơn một chút so với 300 tỷ đồng.

Trong một phản hồi gần đây của văn phòng chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huế đã nêu rõ các yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải. Bộ Tài chính phải giải thích ý kiến ​​của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh quy mô vốn đăng ký và xử lý tư nhân hóa công ty mẹ là ACV, và báo cáo Thủ tướng. Bitcoin sở hữu quyết định phê duyệt của Công ty Sân bay Việt Nam và được ủy quyền giao dịch hơn 2,17 tỷ cổ phiếu trên UPCoM dưới biểu tượng cổ phiếu ACV. Tuy nhiên, công ty đã không đóng cửa vào ngày giao dịch đầu tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *