Chứng khoán ngân hàng Saco được kiểm soát đặc biệt

Chứng khoán Sacombank ghi nhận khoản lỗ hơn 1,7 nghìn tỷ đồng – bí ẩn về sự mất mát của Chứng khoán Ngân hàng Sakang – giao dịch bất thường của cổ phiếu SBS – Ủy ban Chứng khoán Quốc gia vừa công bố Quyết định số 677 / QĐ -UBCK, cho Saigon Tongtian Kiểm soát đặc biệt chứng khoán của các ngân hàng thương mại (mã: SBS-HOSE). Thời gian từ ngày 29 tháng 8 năm 2012 đến ngày 28 tháng 2 năm 2013.

Hội đồng quản trị của SBS, giám đốc điều hành có trách nhiệm tuân thủ các quy định để khắc phục tình trạng kiểm soát đặc biệt trong các quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Tài chính về các tiêu chuẩn bảo lãnh tài chính và các biện pháp quản lý của các công ty chứng khoán không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo lãnh tài chính. Trong 6 tháng tới. Ảnh: B. H

Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, cổ phiếu của SBS cũng bị kiểm soát bởi quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Lý do là lợi nhuận chưa phân phối của SBS là âm 144 tỷ đồng, vượt quá vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 3 năm 2012.

Đầu tháng 8, công ty có liên quan đến vụ án. Tiếp tục “cố tình tiết lộ thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán và thao túng giá chứng khoán”. Đồng thời, bắt đầu từ ngày 24 tháng 8, SBS cũng tuyên bố tạm dừng tất cả các hoạt động cho vay ký quỹ và mở một tài khoản giao dịch ký quỹ mới cho khách hàng.

– Trong quý II năm 2012, SBS đã mất hơn 1,7 nghìn tỷ USD đồng do những giả định sai lầm về xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán. Hiện tại, tổng tài sản của SBS là 1,48 nghìn tỷ rupiah, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 788,4 tỷ rupiah. Hàng tỷ đồng Việt Nam. Lợi nhuận chưa phân phối trong giai đoạn này cũng là 1.772 nghìn tỷ đồng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *