Quỹ Tầm nhìn SSI không còn là cổ đông lớn của APC

Quỹ đăng ký mua hơn 2 triệu cổ phiếu APC tại SIAAM và SSIIMF, Công ty TNHH Anfu Irradiation (APC), đã công bố giao dịch của các cổ đông lớn. Do đó, Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF) đã bán hơn 1,68 triệu cổ phiếu APC vào ngày 7 tháng 11. Hiện tại, SSIFF không còn là cổ đông lớn của APC. SSIVF vẫn nắm giữ 6.710 cổ phiếu APC, chiếm 0,06% vốn cổ phần.

Cùng ngày, một quỹ SSI khác là Công ty TNHH Quản lý tài sản SSI (SSIAM) đã thông báo “mua lại 1,56 cổ phiếu”. Hàng triệu cổ phiếu APC. Hiện tại, SSIAM đang nắm giữ hơn 2,26 triệu cổ phiếu APC, chiếm 19,6%.

Giám đốc điều hành của SSIAM là bà Lê Thị Lê Hằng, hiện đang là thành viên hội đồng quản trị của APC. –Han Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *