5 cổ phiếu chiếm hơn 40% thanh khoản tại thị trường Hà Nội

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, vào tháng 3, khối lượng giao dịch và khối lượng giao dịch của Văn phòng Công tố viên Hà Nội đều tăng. Hơn 2,2 tỷ cổ phiếu đã được khớp thành công, trị giá 2.463,1 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi ngày giao dịch, Ngân hàng tương ứng với hơn 108 triệu cổ phiếu, tương đương 1.173 tỷ đồng, tăng gần 40% so với giá trị trong tháng 2.

Các chỉ số công nghiệp như tài chính, xây dựng và công nghiệp đều tăng 3,4% lên 16,72%. Ngoài ra, chỉ số ET-FF tăng trở lại 9,45% để đạt mức 90,45 điểm.

Năm cổ phiếu bao gồm PVX, SHB, KLS, SCR và VCG đã đạt được thanh khoản cao. Chiếm 42,21% tổng giao dịch. So với cuối tháng 2, dưới sự lãnh đạo của ORS, phòng giao dịch Hà Nội có 264 người chiến thắng với tỷ lệ thắng tích lũy là 128%.

Cũng trong tháng 3, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán được 27 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất thuộc về loại thanh khoản cao, chẳng hạn như VCG, SHB, PVS, PVX và VND. Tính đến ngày 31 tháng 3, đã có 376 công ty niêm yết tại sàn giao dịch Hà Nội, trị giá hơn 87 nghìn tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *