Hàng trăm cổ phiếu được giảm từ danh sách ký quỹ

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có 194 cổ phiếu không đáp ứng yêu cầu giao dịch ký quỹ trong năm 2012 tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Số lượng sản phẩm không đủ tiêu chuẩn trên sàn gỗ Hà Nội, chiếm gần 70% danh sách, và 30% còn lại thuộc về sàn gỗ Hồ Chí Minh, bao gồm các cổ phiếu blue chip như ITA (Tập đoàn Tân Đạo) và QCG (Công ty Quốc Cường Gia). Lai) và một loạt các chứng chỉ quỹ đầu tư.

Trong phòng giao dịch duy nhất tại Hà Nội, 129 cổ phiếu không đủ điều kiện ký quỹ. Trong số đó, 8 mã đã bị loại do thời gian báo giá dưới 6 tháng, 53 mã vẫn nằm trong vùng cảnh báo, 2 mã vi phạm các quy định công bố thông tin và các mã khác chủ yếu bị mất hiệu suất. Sáu tháng đầu năm 2012. — >> Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Ngành tài chính và bất động sản là hai ngành, nhiều ngành trong số đó bị loại khỏi danh sách. Hầu hết các hoạt động ký quỹ với 46 mã chiếm 35% toàn bộ danh sách. Đặc biệt, Song Da Group có mã số lên tới 12 công ty con và chi nhánh. Các công ty con và công ty con này không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lỗ lũy kế hoặc kết quả giao dịch thua lỗ của 6 tháng trước. ngoại lệ. Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã có 65 mã vào năm 2012 và đã bị xóa khỏi danh sách ký quỹ. Vì thời hạn đăng ký là dưới 6 tháng, 8 trong số các cổ phiếu không đủ điều kiện. Ngoài ra, do giá trị tài sản ròng (NAV) thấp hơn giá trị danh nghĩa, bốn chứng chỉ quỹ được liệt kê là VFMVF4, VFMVFA, PRUBF1 và MAFPF1.

>> Danh sách điều kiện chứng khoán ký quỹ không đầy đủ

Zhong Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *