Tiêm gần 2 nghìn tỷ đồng vào cổ phiếu

Các cổ phiếu của cả hai sàn đã mở ra một năm mới, mở ra một năm mới – tương ứng với giá mở cửa, chỉ số VN tăng 2,33 điểm (0,56%) lên 420,68 điểm. Khối lượng giao dịch gần 7,5 triệu đơn vị, với giá trị hơn 54,7 tỷ rupiah. Trong giai đoạn khớp liên tục, chỉ số VN tăng nhẹ, nhưng nó không được duy trì trong một khoảng thời gian ngắn. Rác. Trong rổ VN30, gần 20 chục blue-chip đã không thể duy trì đà tăng của ngày giao dịch trước đó. Cổ phiếu của KDC giảm 1.000 đồng, trong khi CTG, SBT và STB giảm tương ứng 500 đồng. Chỉ ITA và PVF đạt giới hạn trên của rổ VN30, nhưng mức tăng chỉ là 200 đồng và 400 đồng, và giá cổ phiếu lần lượt là 4.900 đồng và 8.400 đồng. .

Vào cuối buổi sáng, chỉ số Vn đã giảm 2,01 điểm (0,48%) xuống còn 416,34 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 72 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị kinh doanh hơn 772,5 tỷ đồng. ITA là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất với hơn 9,5 triệu cổ phiếu.

Với giá giao dịch gần 2 triệu cổ phiếu ở mức 18.000 đồng Việt Nam, GMD là mã có khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày. Tổng khối lượng giao dịch đạt 3,3 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 58,8 tỷ đồng. Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số sàn giảm 0,75 điểm (1,27%). 58,36 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 88,3 triệu đơn vị và trị giá gần 567 tỷ đồng. SHB đã bán hơn 20 triệu đơn vị cổ phiếu, cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất, nhưng giá giảm từ 100 đồng xuống còn 6.200 đồng. PVX đứng thứ hai, với hơn 10,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Vào buổi chiều, trên sàn gỗ ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số Vn tăng 0,92 điểm (0,22%) lên mức 419,27. điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần 100 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị giao dịch hơn 1,14 nghìn tỷ đồng.

Khi khối lượng giao dịch đạt hơn 11,2 triệu cổ phiếu, ITA là giao dịch mạnh nhất, giá tăng từ 100 đến 100 đồng. đồng. Giao dịch quan trọng nhất là GMD, nắm giữ gần 2 triệu cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch tại toàn bộ sàn vượt quá 3,7 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị giao dịch hơn 65,5 tỷ rupiah. (1,73%) tại 58,09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 131,3 triệu đơn vị, tương đương 847,6 tỷ đồng Việt Nam. SHB đổi tay lấy 30 triệu cổ phiếu và giá giảm từ 100 đồng xuống còn 6.200 đồng. PVX đã chuyển nhượng đợt thứ hai với khoảng 15,4 triệu cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *