Thương hiệu Bảo Việt trị giá 89 triệu USD

Do đó, Tập đoàn Bao Viet (mã giao dịch chứng khoán: BVH) đã được Brand Finance, công ty hàng đầu thế giới về đánh giá thương hiệu, công bố vào sáng ngày 15 tháng 9 và được xếp hạng trong số 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2016. -Đây là năm thứ hai Brand Finance phát hành danh sách tại Việt Nam hợp tác với công ty tư vấn thương hiệu Mibrand. Lần này, nhiều thương hiệu Việt Nam xuất hiện trong top 50 tài chính thương hiệu.

Là một phần của kế hoạch, Diễn đàn Tài chính Thương hiệu Việt Nam 2016 có chủ đề “Hoạt động kinh doanh theo định hướng thương hiệu, thành công và thất bại”. Đại diện của hàng trăm thương hiệu lớn nhất Việt Nam. Đại diện Bảo Việt cũng chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo và phát triển thương hiệu.

Trong sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Quyền Giám đốc Ban quản lý điều hành Tập đoàn Bảo Việt cho biết, việc tăng giá trị thương hiệu là sự công nhận giá trị thương hiệu. Bảo Việt chuyên tâm triển khai đồng thời các giải pháp nhằm nâng cao sức mạnh thương hiệu của mình.

Brand Finance, lãnh đạo thương hiệu đánh giá thương hiệu toàn cầu, tuyên bố Tập đoàn Bao Viet được xếp hạng trong số 50 thương hiệu có giá trị tốt nhất Việt Nam năm 2016. — -Để duy trì vị thế của một thương hiệu hàng đầu, ngoài việc duy trì sự phát triển của hoạt động kinh doanh, Baole Việt Nam còn tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược để xây dựng thương hiệu bền vững và mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng … Trong sáu tháng năm nay, doanh thu hợp nhất của Bao Yue là 1.171 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2015 và lợi nhuận sau thuế của công ty là 790 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, tổng tài sản đạt 643,66 tỷ đồng. -Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong sáu tháng đầu năm, với tổng doanh thu 778 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm trước, thu nhập cao cấp đạt 6,08 tỷ đồng, trong đó doanh thu mới là 1,242 tỷ đồng, tiếp tục thống trị Thị trường thu nhập bảo hiểm mới. Tổng doanh thu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 3,456 tỷ đồng, tăng 5,9%. Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính cũng duy trì kết quả tích cực và tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung của Baoyue.

Ngoài các hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển bền vững của Baoyue Phát triển bền vững có liên quan mật thiết đến các mục tiêu và chiến lược kinh doanh. Tạo giá trị bền vững lâu dài. Trong những năm gần đây, Tập đoàn đã tích cực đóng góp cho các hoạt động chung của cộng đồng. Cho đến nay, Quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn Baoyue đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng tiền Việt Nam cho các hoạt động cộng đồng. Mục tiêu chính là bốn, cụ thể là xây dựng và cải tạo trường học, thành lập và cải tạo các trạm y tế thành phố, xóa bỏ nhà cửa đổ nát của các gia đình nghèo; Giúp khắc phục hậu quả của thảm họa.

Trong hoạt động, Bảo Việt đã tích hợp các yếu tố bền vững trong quá trình lựa chọn và đánh giá doanh nhân, thực hiện các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm trong quá trình cung cấp vốn và chuẩn hóa quy tắc ứng xử và văn hóa doanh nghiệp. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt là một trong hơn 60 thành viên tích cực của Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam vì sự phát triển bền vững (VBCSD). Vào ngày 17 tháng 9, Bảo Việt và các đơn vị thành viên và các thành viên của họ sẽ tham gia vào hoạt động “Ngày sạch hồ Hà Nội” tại Công viên Thống Nhất ở Hà Nội, với hy vọng thiết lập liên lạc với các doanh nghiệp và truyền bá nhận thức về môi trường đến một Việt Nam tươi đẹp hơn.

Bao Yue là một tập đoàn tài chính và bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Nó có một lịch sử phát triển từ năm 1965 và là công ty bảo hiểm đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Hiện tại, trụ sở của tập đoàn được đặt tại Hà Nội, với khoảng 170 chi nhánh trên cả nước.

Kể từ tháng 6 năm 2009, cổ phiếu của Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Vào cuối ngày giao dịch ngày 14 tháng 9, giá cổ phiếu của BVH là 61.000 đồng / cổ phiếu.

Thanh Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *