Tiền mặt bị khóa, PFL sẽ trả cổ tức trong 6 tháng nữa

Theo công văn n ° 110 / TB-DKĐĐ-TCKT do Tập đoàn Dầu khí Tongdao (PFL) cấp ngày 6/12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã công bố sửa đổi thời hạn thanh toán của cổ phiếu. Khoản thanh toán thứ hai trong năm 2010 của cổ phiếu PFL được trả bằng tiền mặt như sau:

Thời gian thanh toán được công bố trong thông báo 4127 / TB-VSD vào ngày 26 tháng 12 năm 2011 và thư chính thức 3219 / VSD-DK của thông báo. VSD được phát hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2012: thời gian trả nợ được điều chỉnh là ngày 28 tháng 6 năm 2013.

Lý do cho sự điều chỉnh là do sự bình tĩnh của thị trường bất động sản, một số khoản nợ đã được bán và thu hồi. Trong số các khách hàng chưa thực hiện theo kế hoạch, vì vậy công ty không thể tổ chức các khoản tiền để trả cổ tức.

Thông báo VSD số 4127 ngày 26 tháng 12 năm 2011 / Các nội dung khác trong TB-VSD bao gồm: không thay đổi.

Thành viên được yêu cầu thông báo trên cho nhà đầu tư khi gửi cổ phiếu PFL cho thành viên.

Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *