SHB đã phát hành 405 triệu cổ phiếu

Thời hạn chuyển nhượng cổ phần là 6/9. Cổ đông chính của SHB là T & T Group AG, nắm giữ 6,85% vốn cổ phần.

Ngân hàng thương mại Sài Gòn-Hà Nội SHB đã công bố kết quả chào bán công khai 405 triệu cổ phiếu ra công chúng ..

– -SHB đã hoàn thành việc phân phối 405 triệu cổ phiếu, chiếm 100% lượng phát hành cổ phiếu được ủy quyền. Trong đó, tỷ lệ phân bổ cho các cổ đông quốc gia là 90%, và tỷ lệ cổ đông nước ngoài là gần 10%. Hơn 200.000 cổ phiếu lạ sẽ được quyết định bởi hội đồng quản trị. Tổng chi phí phát hành là 2,1 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí đưa ra đề xuất tăng vốn trong quá trình sáp nhập là 2 tỷ USD. Các khoản phí còn lại bao gồm chi phí phê duyệt phát hành cổ phiếu ra công chúng (50 triệu đồng), phí quyền thực hiện (20 triệu đồng), hiển thị chi phí quảng cáo vào ngày đăng ký để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu (66 triệu đồng) .

Vốn của SHB hiện là 8.866 tỷ đồng. Cổ đông chính của SHB là T & T Group Co., Ltd., với tổng số 60.728 triệu cổ phiếu và trị giá 6,607,28 tỷ đồng, tương đương 6,85%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *