Chủ tịch mới của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Quyết định được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Quốc gia công bố vào ngày 31 tháng 10 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11.

Ông Chen Wendong trở thành Chủ tịch của HOSE vào ngày 1 tháng 11. Ảnh: NM

Do đó, Trần Văn Dũng, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc hội đồng quản trị của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), đã được bổ nhiệm làm chủ tịch và sẽ thay thế nghỉ hưu của ông Trần Đắc Sinh theo kế hoạch. Đồng thời, ông Lê Hải Trà, thành viên và phó tổng giám đốc của hội đồng quản trị của HOSE, cũng được bổ nhiệm làm trưởng ban quản lý. Ủy quyền của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) từ năm 2012 đến 2015. Vào tháng 2 năm 2016, ông Đồng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Ho, thay vì bà Pan Shitong đã nghỉ hưu.

Năm 2015, Bộ Tài chính đã đệ trình đề xuất lên Thủ tướng. Việc sáp nhập hai sàn giao dịch chứng khoán là sàn giao dịch chứng khoán là sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam và sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Sau khi sáp nhập, bộ phận này là một công ty đại chúng và một công ty hoàn toàn công cộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *