Quỹ đầu tư chứng khoán Baoyue hy vọng sẽ bán toàn bộ vốn cho TTF

Nhiều công ty niêm yết đang gặp khó khăn và thiếu hướng dẫn

Quỹ đầu tư chứng khoán Baoyue đã công bố kết quả giao dịch cổ phiếu TTF của Công ty TNHH Tập đoàn công nghệ gỗ Trương Thành. Do đó, Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt, một tổ chức liên kết với ông La Giang Trung, thành viên hội đồng quản trị TTF, đã đăng ký bán hơn 2,81 triệu cổ phiếu. Chu kỳ giao dịch được đặt từ 11/1 đến 17/2.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu FTT do quỹ nắm giữ sẽ giảm từ 7,15% vốn hiện tại xuống 0%. Giao dịch được thực hiện thông qua các thỏa thuận và phương thức phù hợp để tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Trước đó, từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 năm 2012, Quỹ đầu tư chứng khoán Baoyue đã bán hơn 605.000 cổ phiếu trong tổng số vốn cổ phần của hơn 3,4 triệu cổ phiếu để bán. Lý do không hoàn thành tất cả các cổ phiếu đã đăng ký là giá cổ phiếu không đáp ứng được kỳ vọng.

Hiện tại, cổ phiếu TTF được giao dịch ở mức khoảng 5.100 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *