Áp dụng 30% biến động giá cho cổ phiếu mới trên sàn đấu giá

Theo quy định do Ngân hàng thực hiện từ ngày 4/5, giá tham chiếu của các cổ phiếu mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ được đề xuất bởi tổ chức niêm yết và cơ quan tư vấn thị trường chứng khoán (nếu có), và được đề xuất bởi Ngân hàng. chấp thuận. Trong cuộc họp này, phạm vi dao động giá sẽ được giới hạn ở mức ± 30%, thay vì phạm vi không giới hạn hiện tại. Nếu xác định rằng giá trung bình có trọng số được sử dụng làm giá tham chiếu cho ngày giao dịch tiếp theo, cơ quan xếp hạng và cơ quan tư vấn xếp hạng sẽ phải xác định lại giá tham chiếu. Trong phiên đầu tiên, Hà Nội giới hạn phạm vi ở mức 30%. Công việc: Hoàng Hà

Phạm vi dao động giá là hơn ± 30%, và nó cũng phù hợp với các chứng khoán đã bị đình chỉ trong hơn 25 ngày giao dịch. Đối với các chứng khoán này, một khi được đàm phán lại, giá tham chiếu sẽ được quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Hà Nội phê duyệt. Giá tham chiếu và phạm vi biến động giá của các cổ phiếu mới trên thị trường UPCoM. Cụ thể, phạm vi biến động giá trong ngày đầu tiên niêm yết cổ phiếu là ± 40% giá tham chiếu. Giá tham chiếu được cung cấp bởi một tổ chức thương mại được đăng ký và phê duyệt bởi Sàn Giao dịch. Nếu cổ phiếu không được giao dịch trong 25 ngày giao dịch liên tiếp, giá tham chiếu là giá của ngày giao dịch cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng .

, theo sàn giao dịch chứng khoán trong một tháng, ở trên, hoạt động trên thị trường UPCoM được coi là Ổn định và hiệu quả (hai trong số bốn cổ phiếu mới đã xác định giá trung bình có trọng số là giá tham chiếu). Do đó, Bộ Thương mại đã quyết định áp dụng phạm vi trên cho thị trường niêm yết. Ngoài ra, trong một số trường hợp, Ngân hàng cũng bổ sung “Quy tắc thương lượng”, nhưng Bộ Quốc phòng sẽ không điều chỉnh. Giá tham chiếu vào ngày thị trường hợp pháp. Những tình huống này bao gồm các công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu khác với giá cao hơn giá trung bình của ngày giao dịch trước ngày loại trừ.

Giá trị thị trường của ngày đầu tiên niêm yết cổ phiếu mới tại Thành phố Hồ Chí Minh là 20% .

Nhật Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *