ITA: Tổng giám đốc mua gần 7 triệu cổ phiếu

Theo báo cáo quản lý năm 2012 của Tập đoàn Đầu tư và Công nghiệp Tân Tao (Mã: ITA), CEO ông Thai Van Men đã mua thêm 6,77 triệu cổ phiếu ITA, tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 474.000 lên 7,24 triệu đơn vị, từ 0,14 % Tăng lên 2,11%.

Đồng thời, Chủ tịch Tang Tao Dang Thị Hoàng Yên Chủ tịch Năng Quang Hạnh đã bán 2,2 triệu cổ phiếu, và giảm hơn 5 cổ phiếu 1 triệu đơn vị xuống còn 2,8 triệu đơn vị , Điều đó có nghĩa là quyền sở hữu đã bị giảm từ 1,12% xuống 0,63%. Cổ phiếu của Đại học Tân Tao đã mua gần 340.000 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 11,04 cổ phiếu, tương đương 2,48%.

Tổ chức đầu tư Mỹ-Thị trường véc tơ ETF Quỹ tín thác-thị trường-Việt Nam ETF cũng đã mua 1,5 triệu cổ phiếu, tăng tổng số vốn cổ phần của ITA lên 22,37 triệu cổ phiếu, chiếm 5,032% tổng vốn cổ phần.

ITA vừa bị xóa khỏi tiêu đề VN30. Được cảnh báo, nhưng phát triển tốt. Kể từ đầu tháng 1, ITA đã tiến hành hơn 18 cuộc họp, bao gồm 14 cuộc họp tăng và 4 cuộc họp giảm. Khi kết thúc cuộc họp vào ngày 25/1, ITA đã thêm 400 đồng để đạt 7.100 đồng mỗi cổ phiếu – mức cao nhất trong 5 tháng qua. Phiên khớp lệnh trung bình trong 10 phiên ITA vừa qua là cao nhất trong phòng hội thảo, với gần 7 triệu cổ phiếu.

Nam Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *