PXL: Thành viên hội đồng quản trị không thể bán 27.005 cổ phiếu

PXS: Em trai của Phó Thủ tướng đã bán thành công hơn 10.000 cổ phiếu – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố kết quả đàm phán giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí-Idico (PXL) và ông Phạm Trung. Thuc, Ông Pan Dasheng. Anh, thành viên hội đồng quản trị. Từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, ông Thục đã ký thỏa thuận bán 27.005 cổ phiếu PXL. ngắn. Do đó, cổ đông vẫn nắm giữ 27.005 cổ phiếu của công ty.

Vào cuối phiên giao dịch ngày 9 tháng 11, giá cổ phiếu của PXL là giá tham chiếu và giá đóng cửa là 2.700 đồng Việt Nam mỗi cổ phiếu. Hiện tại, Bộ luật có hơn 164 triệu chứng khoán niêm yết và đang lưu hành, với giá trị thị trường hơn 222 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *