Masan không có cổ tức trong 7 năm

Masan Group Co., Ltd. (mã chứng khoán: MSN) vừa công bố tài liệu cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Theo tài liệu, đến cuối năm, Mashan Lợi nhuận chưa phân phối là 8,561 tỷ đồng (hơn 380 triệu USD). Tuy nhiên, hội đồng quản trị của Ma Shan dự định sẽ tiếp tục gửi kế hoạch cho các cổ đông và tiếp tục không trả cổ tức trong năm 2015. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là năm thứ bảy liên tiếp Ma Shan không trả cổ tức.

Năm 2015, Ma Shan không đạt được cổ tức. Tổng doanh thu là 3,0628 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 147,8 tỷ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu lên tới 1.965 đồng .

Theo kế hoạch trình cổ đông phê duyệt, Masan đã lập kế hoạch doanh thu năm 2016, từ 42.000 đồng đến 4.500 tỷ đồng, tăng 37 so với năm trước % Đến 47.%. Cấp 2015. Lợi nhuận ròng sau thuế sẽ tăng từ 29% lên 35%, đạt khoảng 1,9 nghìn tỷ đến 2 nghìn tỷ đồng.

Năm 2016, Ma Shan cũng có kế hoạch đầu tư vào tài sản. Số tiền ước tính của kế hoạch là 2200-2400 tỷ đồng, không bao gồm các giao dịch M & A tiềm năng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Masan dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngọc Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *