Cổ đông MHC ký thỏa thuận bán 500.000 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (MHC) đã công bố giao dịch cổ phiếu của những người liên quan đến cổ đông nội bộ. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10, con trai của ông Bùi Định Quý, ông Bùi Hữu Lộc, đã ký thỏa thuận bán 500.000 cổ phiếu với lãi suất tương ứng 3,68%. Mục đích của giao dịch là xây dựng một danh mục đầu tư cá nhân.

Trước khi giao dịch, ông Bùi Hữu Lộc nắm giữ 513.200 cổ phiếu, chiếm 3.786% vốn cổ phần. Nếu giao dịch thành công, cổ phiếu của Loc Loc sẽ giảm cổ phiếu của mình xuống 0,097% vốn. Vào cuối cuộc họp hôm nay, vào ngày 9 tháng 9, các hành động của MHC đã tăng thêm 100 lỗ lên 2.700 lỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *