Sacombank đã bán hơn 48 triệu cổ phiếu SBS

Sacombank nắm giữ 62 triệu cổ phiếu SBS, tương đương 48,95% vốn cổ phần của Công ty Chứng khoán Sacombank.

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Sacombank sẽ giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của các công ty con đại chúng. Do đó, trong vòng 10 ngày (2-12 / 11), Sacombank sẽ bán 48,13 triệu cổ phiếu SBS. Nếu hoạt động thành công, ngân hàng sẽ chỉ nắm giữ 13,87 triệu cổ phiếu SBS, chiếm 10,95% vốn cổ phần. Giao dịch đã được hoàn thành theo thỏa thuận.

Công ty chứng khoán Sacombank là một trong 12 công ty chưa nộp báo cáo tài chính quý III cho Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Kết thúc ngày giao dịch Vào ngày 28 tháng 10, cổ phiếu SBS tăng 200 đồng, đóng cửa ở mức 6.200 đồng, thanh khoản cao nhất trong 7 ngày giao dịch gần nhất, đạt 154.160 cổ phiếu. Trong quý II, SBS bị lỗ 164,7 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *