Thị phần của các nhà môi giới trên sàn ngân hàng dao động mạnh trong năm 2012

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) vừa công bố thị phần của các công ty chứng khoán thành viên niêm yết trong ngành kinh doanh môi giới chứng khoán năm 2012.

Do đó, Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC) đứng đầu thị trường với 8% và 4% cổ phần. Kết quả này cho thấy khi công ty đóng cửa ở mức 3 ° vào năm 2011, HSC cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và tăng tốc.

Cổ phiếu gián tiếp (VND) vẫn là vị trí lớn thứ hai trong năm 2011, với tỷ lệ hơn 7,3%. Xếp hạng của ACBS (Công ty TNHH Chứng khoán ACB) tăng từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3, tăng 2 cấp và thị phần của nó vượt quá 5,5%.

HSC và VND xếp thứ nhất và thứ hai trong kinh doanh môi giới thị phần. Tiêu đề năm 2012 trên sàn đấu giá. Ảnh: Hoàng Hà

MBS (Công ty TNHH Chứng khoán MB), tiền thân là Công ty Chứng khoán Thăng Long, mất vị trí thứ nhất, đứng thứ năm vào năm 2012 và thị phần của nó giảm từ trên xuống dưới. 6,7% cao hơn 4,8% .

Năm 2012, Ngân hàng Công ty TNHH Chứng khoán Maya Jinying tăng đáng kể thị phần môi giới từ 8 lên 8 4 .- — Sàn giao dịch tại 10 thị trường môi giới lớn Các cổ phiếu trong danh sách bao gồm Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Bao Yue Securities (BVS), Bank of East Asia Securities Co., Ltd., và FPT Securities (FPTS). , Golden Bridge Vietnam Securities (GBS).

Địa điểm 2012

Công ty cổ phần

Viết tắt

Phần thị trường 2012

Địa điểm 2011 – –1

Chứng khoán từ Hồ Chí Minh Thành phố

HSC

8.419%

3

2

VND Securities Securities

VND — -7.326%

2– -3 – – Công ty TNHH Chứng khoán ACB .

ACBS

5,512%

5

4

Chứng khoán Maybank Kim Eng

MBKE

5.128%

8

5

Chứng khoán MB

MBS

4.806%

1 — -6

Chứng khoán Sài Gòn

SSI- — 4.447%

7

7

Baoyue Securities

BVS

4.1055%

– 8

Ngân hàng Công ty TNHH Chứng khoán Đông Á – – DAS

4.076%

– 9

Chứng khoán FPT

FPTS

4.061%

6- — 10 – Cầu vàng Việt Nam Chứng khoán — GBS

3,768%

9

Vị trí thứ tư và thứ mười của thị phần môi giới chứng khoán năm 2011 lần lượt là Chứng khoán Hòa Bình (HBS) và Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Việt Nam (CTS). Năm 2012, hai vị trí này đã được bán cho Jinying, đặc biệt là Jiniao, Việt Nam – công ty đã bị đình chỉ giao dịch, dưới sự kiểm soát đặc biệt, rút ​​ngắn thị trường chứng khoán và thành lập một trang web. Sai, nếu tỷ lệ đảm bảo tài chính không được tuyên bố, sẽ bị phạt 320 triệu rupiah. UpCom lớn nhất năm 2012.

>> Mười giao dịch chứng khoán hàng đầu và thị phần UpCom

Han Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *