Cổ đông của SHS đề xuất giảm lãi suất

Chiều 4 tháng Tư, Công ty TNHH Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã giao dịch chứng khoán: SHS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và thông qua mục tiêu kinh doanh năm nay, đồng thời báo cáo kết quả cho các cổ đông. Kết quả hoạt động năm ngoái. Năm 2012, Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội đã lãi gần 30,8 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 60,84% kế hoạch hàng năm. Theo quản lý công ty, đây là một kết quả tích cực vì năm 2012 là giai đoạn rất khó khăn cho thị trường chứng khoán.

Năm 2013, mục tiêu lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội đã vượt quá 54 tỷ USD, gần gấp đôi mức năm 2012. Doanh thu sẽ đạt mức 234 tỷ USD, trong đó hoạt động môi giới ghi nhận mức tăng 87%, tương đương 40 tỷ đồng. Một cổ đông của hiệp hội đã bình luận vào năm tới rằng công ty nên có kế hoạch bán cổ phiếu mà không có nhiều tín hiệu tốt để có được tiền mặt để trả cho các cổ đông và trả nợ ngân hàng để giảm chi phí tài chính. Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội cũng đề xuất hỗ trợ lãi suất thấp hơn cho các công ty và cổ đông. Hiện nay, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội và Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đều là ông Đỗ Quang Hiển (Bình chọn bởi Hiền). Vào ngày 31 tháng 3 năm 2012, doanh thu của Ngân hàng SHB là 120 tỷ đồng. Một trong hai khoản vay có lãi suất hàng năm là 11,74% và thời hạn chỉ kéo dài đến ngày 2/1/2013. Nói rằng đây có thể là một đề nghị tốt cho công ty trong tương lai. Hiện tại, chưa có khoản vay nào được thực hiện cho SHB Bank-Hanoi Securities tại Sài Gòn. Tất cả các khoản thanh toán trước đó đã được giải quyết. Do đó, ông Tian nói: “Nhu cầu của các cổ đông có thể giúp Chủ tịch Ngân hàng SHB hiểu và chú ý.” Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2012, chi phí lãi vay của công ty là 80,4. Dự kiến ​​sẽ đạt 86,6 tỷ trong năm nay. Ông Tian cho biết tiền lãi chủ yếu đến từ phát hành trái phiếu và các khoản vay ngân hàng chỉ chiếm từ 15% đến 20%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *