Thành viên TIX bán 100.000 cổ phiếu

TIX sẽ chuyển nhượng 2,75 triệu cổ phiếu Taniservice-TIX sẽ ngừng hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Đầu tư Tanima-Tân Bình (TIX) công bố giao dịch cổ phiếu nội bộ. Thành viên hội đồng Trần Thị Lan đã ký thỏa thuận bán thêm 100.000 cổ phiếu từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 100.000. Giao dịch đã được giải quyết thông qua đàm phán và kết hợp để giải quyết các vấn đề riêng tư.

Từ 5/5 đến 4/7, bà Lan đã bán thành công 39.000 cổ phiếu. .

(theo DVT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *