STT thiếu cổ tức

Sáng ngày 19 tháng 11, Đại hội đồng thường niên 2011 của Công ty TNHH Vận tải du lịch Sài Gòn (STT) đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2011, 3% cổ tức và kế hoạch năm 2011. Tuy nhiên, đối với báo cáo của hội đồng giám sát, các cổ đông đã bỏ phiếu cho hội đồng giám sát để gửi lại. Ngoài ra, công ty cần phát triển một kế hoạch kinh doanh trong năm 2013. Bởi vì cho đến bây giờ là tháng mười một. -Loss 25% số tiền cho thuê – Tại cuộc họp, cổ đông nội bộ Ha (làm việc trong công ty trong 20 năm) tuyên bố rằng vốn thực tế của công ty đã bị mất hơn 20 tỷ rupiah. Tổng số vốn là 80 tỷ rupiah. Vậy 20 tỷ đồng Việt Nam này đã đi đâu?

Theo ông Hà, từ năm 2009, Công ty Cổ phần Vận tải Đông Dương đã phân bổ gần 6 tỷ đồng. Công ty TNHH Vận tải Trung Quốc Việt Nam thực sự không còn tồn tại. việc làm. Do đó, việc mất gần 6 tỷ STT là rất hiếm. Tuy nhiên, vấn đề này không được nêu ra trong báo cáo kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Kiểm toán DTL (trang 17) xác nhận đây là khoản đầu tư tài chính dài hạn mới. Đã đầu tư 5.796 tỷ đồng. Ông Hà cho biết đây thực sự là khoản tiền mà Vina Indochine đã cho STT vay, nhưng Vina Đông Dương vẫn chưa hoàn trả.

Nợ của một công ty đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng Thian Nhân n chưa được trả. 10 tỷ đồng Việt Nam.

Khoản tiền phù hợp thứ ba đến từ công ty liên doanh Công ty Cổ phần Phát triển và Thương mại An Hiệp Phát 2,8 tỷ đồng.

Trước đó, STT và Anhiep Phát thành lập Công. Mặc dù Ngọc đang phát triển một dự án tại khu vực đảo Phú Quốc với số vốn đăng ký là 30 tỷ đồng, STT sở hữu 30%, tương đương 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì dự án không thể được thực thi, STT đã rút và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà dự án nắm giữ.

Lô thứ tư bị biển thủ (bị cho là mất) 2,1 tỷ rupiah từ Công ty Mỹ phẩm Việt Nam Tie Tie Hà Nội. Viet Tiep, tổng giám đốc mỹ phẩm, trốn ra nước ngoài.

Ông Hà nói rằng sau khi vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu) nhiều năm của STT không tăng thì đã bị lỗ vốn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán vào ngày 30 tháng 6, số dư vốn chủ sở hữu đạt gần 102 tỷ rupiah, trong đó 80 tỷ rupiah là vốn nhượng quyền và hơn 2 tỷ rupiah là quỹ đầu tư phát triển. Và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 19,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 19,6 tỷ đồng, STT vẫn có 9,6 tỷ đồng cổ tức năm 2009, trong khi Công ty La chưa trả cổ tức năm 2011 .

Các cổ đông cho rằng STT 20 tỷ đồng Việt Nam này cần được thu hồi ngay lập tức bằng mọi giá, và đừng chờ cơ quan điều tra. Tổng giám đốc bày tỏ ý kiến ​​này với các cổ đông: Hiệp Phát đã nợ 2,5 tỷ đồng tiền nợ và xác nhận rằng STT sẽ được thực hiện, đối với nợ An Thiện Nhân, công ty vẫn sẽ tính lãi. “Không có khoản lỗ 20 tỷ đô la.” Các bên liên quan sẽ trả nợ và lãi của công ty theo mặc định.

– Không có thỏa thuận nào đạt được về kế hoạch trả cổ tức năm 2009 và kế hoạch phát hành bổ sung. – Năm 2010, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý rằng hình thức giá cổ phiếu thông thường trong năm 2009 (không có giá cổ phiếu dưới mệnh giá) là 12% trên mỗi mệnh giá Tỷ lệ cổ tức là 10.000 đồng / cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành là 960.000 cổ phiếu. Cho đến nay, STT vẫn chưa thực hiện thanh toán cổ tức trong năm 2009. Năm nay, cuộc họp tiếp tục thảo luận về thời điểm thanh toán cổ tức trong năm 2009. Câu hỏi đặt ra là: từ năm 2009 đến khi trả cổ tức, vốn chủ sở hữu của cổ đông được tính là bao nhiêu? Khi nào công ty sẽ thanh toán? Điều gì quan trọng hơn giá mua cổ phiếu? Nói cách khác, cổ tức của cổ đông năm 2009 là 9,6 tỷ đồng sẽ được chuyển đổi thành 960.000 cổ phiếu trở lên?

Câu hỏi thứ ba có thể dễ dàng hơn để trả lời và tìm thấy. Nếu không có việc, hội đồng quản trị sẽ tham khảo ý kiến ​​cổ đông phát hành cổ phiếu cho hai đối tác chiến lược nước ngoài: Skirr Japan Co. Ltd. tại Nhật Bản và Golden Treasure Corporation Limited-Hong Kong tại Hồng Kông. Giá thị trường .

Đã từ lâu các cổ đông trong công ty, trước khi đối tác chiến lược phải trả 10.000 đồng / cổ phiếu, và đối tác sẽ trở thành một chiến lược mua với giá thấp hơn, không thể chấp nhận được của.

Ngoài ra, nếu công chúng sẽ trả cổ tức cho các cổ đông trong năm 2009, do giá thị trường hiện tại giảm xuống còn 3.000 đồng / cổ phiếu, các cổ đông sẽ không còn thảo luận về quyền và lợi ích bị ảnh hưởng của họ tại cuộc họp này. – Đồng thời, liên quan đến vấn đề khi nào công ty trả cổ tức và ý tưởng trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2009, trưởng đoàn nói rằng hội đồng quản trị nóiNhi và quản lý sẽ cố gắng trả cổ tức càng sớm càng tốt. Về việc trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2009 bắt đầu từ năm 2009 theo tỷ lệ tiền mặt, chủ tịch nói: “Công ty không có tiền, phải trả ở đâu.” — Sau một thời gian trao đổi áp lực, hội đồng giải pháp sẽ thảo luận bằng văn bản Và lời khuyên về giá cổ tức. Trong cuộc họp, đối tác Nhật Bản Version-Skirr đã giới thiệu thông tin và kế hoạch tương lai của mình. Trưởng đoàn cũng tuyên bố rằng vào tháng 12, do sự tham gia của các cổ đông chiến lược và tổng giám đốc mới, STT sẽ tổ chức lại ban giám đốc và ban điều hành. — Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *