Trái phiếu chính phủ lãi suất tăng nhẹ

Sau 13 phiên đấu giá, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tuyên bố đã huy động thành công 15,512 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 11, giảm 16% so với tháng 10. 60% tổng số hóa đơn T-status. Phần còn lại đến từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Bộ Tài chính Hà Nội.

Lãi suất của trái phiếu 2 năm là từ 7,3% đến 8,45% mỗi năm. Lãi suất 3 năm là 7,6 đến 8,8%, trong khi lãi suất 5 năm là 8,5 đến 9,45%. Hầu hết các mức lãi suất này đã tăng 0,05 đến 0,35% từ tháng 10 và chỉ có tỷ giá kỳ hạn 10 năm đã giảm nhẹ, đạt 9% mỗi năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch (hoàn toàn và đơn giản) của trái phiếu chính phủ trong mô hình khối lượng giao dịch bình thường đạt 177 triệu cổ phiếu, tương đương 1.918 tỷ đồng, tăng 13% so với tháng trước. Giao dịch chủ yếu dành cho trái phiếu có kỳ hạn còn lại là 2 năm, 12 tháng, 3 năm và 9 tháng. Theo các phương thức còn lại, tổng khối lượng giao dịch tương đương với tháng 10, đạt 58,8 triệu trái phiếu với tổng giá trị là 5,974 tỷ đồng.

Ngoài ra, giá trị của các nhà đầu tư nước ngoài mua một cách thuần túy và đơn giản là 3,817 nghìn tỷ đồng. Doanh thu lên tới 3,482 tỷ đồng. Theo như lương hưu, giá trị mua của nhà đầu tư nước ngoài là 1.151 tỷ đồng, và chỉ 15 tỷ đồng được bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *