Hàng tồn kho của ngành trên sàn đã tăng gần gấp đôi

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hàn Quốc) vừa công bố kết quả của các tiểu ngành HaSIC I và II của các công ty niêm yết trên sàn này trong năm 2013. Cụ thể hơn, có 379 công ty (giảm 13 đơn vị từ 13 đơn vị). 2012) sẽ được chia thành 11 ngành công nghiệp loại I, trong đó có 357 công ty được phân loại là loại II.

Năm nay, phần lớn các công ty trong ngành công nghiệp đang lớn hơn năm 2012. – Tương ứng với năm 2012, tất cả các ngành công nghiệp trên Bitcoin đều có sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2012. Đại diện của Sàn giải thích rằng năm 2012 là năm đầu tiên ứng dụng bộ phận của hệ thống con kinh tế HaSIC, do đó không có đủ dữ liệu về các chi nhánh của một số bộ phận nhất định, vì vậy danh sách chỉ bao gồm khoảng 200 công ty. Năm nay, có đủ dữ liệu cho ngành công nghiệp chính, vì vậy số lượng công ty trong nhóm ngành đã tăng đáng kể.

Cụ thể hơn, ngành tài chính năm nay sẽ bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư tài chính, trong đó 27 công ty đã tăng 11 đơn vị so với năm 2012.

Trong 10 nhóm còn lại, nhóm công nghiệp có số lượng thành viên lớn nhất là 116, vì vậy chỉ bằng 60 so với năm ngoái. Tập đoàn Xây dựng sở hữu 83 công ty (gần gấp đôi năm ngoái), bất động sản (20 đơn vị), khai thác dầu khí (24 công ty), thương mại dịch vụ-kho bãi-thực phẩm. Chỉ có 49 công ty … chỉ có một công ty trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Sàn cũng cho biết so với năm 2012, sáu công ty đã bước vào cấp I năm nay. Bộ Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX), Công ty Thực phẩm Lâm Đồng (VDL), Công ty Máy và Khai thác thân thiện Rongxin (MAX), Công ty Thương mại Bia Hà Nội (HAT), Công ty Máy móc Dầu khí (PMS), Công ty Viwaseen Huế (VHH) ) – — Từ ngày 1 tháng 10 năm 2012, hệ thống kinh tế HaSIC (Phân loại ngành công nghiệp tiêu chuẩn chứng khoán Hà Nội) sẽ được giao dịch cho các ngành công nghiệp được liệt kê hoặc đăng ký trên sàn giao dịch. Do đó, HaSIC bao gồm 3 cấp độ ngành, 11 trong số đó là các phòng ban cấp I, 39 ngành cấp hai và 193 ngành cấp ba. Năm 2012, Tập đoàn công bố phân loại các công ty được liệt kê trong lĩnh vực này theo 11 nhóm ngành công nghiệp hạng nhất.

HaSIC sử dụng các tiêu chí chính của doanh thu để xác định hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình. Công ty được liệt kê theo ba nguyên tắc. Hoạt động nào mang lại thu nhập trung bình cao nhất trong ba năm liên tiếp, chiếm hơn 50% tổng thu nhập trung bình, vì vậy đơn vị này được phân loại là ngành cấp I duy nhất trong HaSIC tương ứng. Nếu công ty không có hoạt động sản xuất và không tạo thu nhập trung bình trong ba năm liên tiếp, chiếm hơn 50% thu nhập trung bình, bộ phận sẽ áp dụng nguyên tắc “từ trên xuống”. Để phân loại công ty thành một ngành công nghiệp loại I duy nhất trong HaSIC.

Để thường xuyên công bố kết quả của tiểu ngành HaSIC cho các công ty niêm yết trên sàn Hàn Quốc năm 2013, bộ phận đã tiến hành các bước điều tra. Đối với tất cả các công ty niêm yết, ngành công nghiệp được chia thành năm bước để xác định thu nhập chính. Trên cơ sở đó, trung tâm thương mại Loại II tương ứng với doanh thu chính và tìm kiếm ý kiến ​​của công ty trước khi phát hành.

Ngọc Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *