Thành viên ban kiểm soát dự định bán toàn bộ cổ phiếu THV

THV sắp hoàn thành kế hoạch quản lý nợ tổng thể

Chủ tịch THV: “Chúng tôi không thể phá sản”

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố công ty cổ phần Việt Nam và Tập đoàn Trung Quốc (THV) và thành viên Ban kiểm soát Việt Nam Hà Thu Trang. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9, bà Đồng đã ký thỏa thuận bán 3.150 cổ phiếu THV bằng phương thức khớp lệnh.

Trước khi giao dịch, ông Đồng nắm giữ 3.150 cổ phiếu THV, tương đương 0,01% giao dịch thành công. Bà sẽ không ngừng là cổ đông của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *