PTC trì hoãn việc chia sẻ cổ phiếu miễn phí

Gần đây, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông (mã PTC) tuyên bố sẽ yêu cầu các cổ đông hoãn phân phối cổ phiếu miễn phí bằng văn bản.

Trước đây, đó là đại hội đồng cổ đông thường niên. Vào tháng Tư, cổ phiếu tự do thặng dư đã được phân bổ cho 9,5 triệu cổ phiếu lưu hành PTC theo tỷ lệ 1: 1, nên được thực hiện trong quý II. Tổng số vốn dư được sử dụng để phân bổ cổ phiếu miễn phí là 95 tỷ đồng. Sau khi phân phối cổ phiếu miễn phí, vốn cổ phần của công ty sẽ tăng lên 195 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông của PTC đã ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ như đăng ký với Ủy ban điều tiết chứng khoán quốc gia, sàn giao dịch chứng khoán, trung tâm tiền gửi để phát hành thêm và giao dịch thêm 9,5 triệu cổ phiếu. Đồng thời, đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tăng vốn nhượng quyền.

Tuy nhiên, theo PTC, vào cuối quý II, tình trạng sản xuất, thương mại và tài chính của doanh nghiệp là không khả thi. Quyền xem xét và đánh giá lại toàn bộ tình hình sản xuất, kinh doanh và tài chính cho thấy rủi ro thua lỗ tiềm ẩn rất cao và khó có đủ nguồn lực để thực hiện phân chia hàng tồn kho. miễn phí. PTC có kế hoạch thay đổi thời điểm phát hành cổ phiếu miễn phí trong quý thứ ba. Nhưng cho đến nay, thị trường không lạc quan, giá cổ phiếu PTC vẫn dưới mệnh giá, thời gian tối thiểu chỉ 3700 đồng / cổ phiếu, khối lượng giao dịch không nhiều. Nếu vốn chủ sở hữu miễn phí được phát hành để tăng vốn, nó sẽ làm loãng giá cổ phiếu và ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của cổ đông của công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị PTC nhất trí tham khảo ý kiến ​​của các cổ đông. Việc chậm phát hành cổ phiếu để tăng vốn của các chuyến bay điều lệ, thời gian phát hành tiếp theo được xác định là “thời điểm thích hợp, trong trường hợp tín hiệu tích cực do Sở giao dịch chứng khoán và cải thiện kinh doanh.” Trong ba quý đầu tiên, PTC ghi nhận doanh thu 113,4 tỷ rupiah. Lợi nhuận là 25,6 tỷ rupiah, 24 sau thuế, 8 tỷ rupiah. Theo kế hoạch được phân bổ tại đại hội đồng cổ đông, PTC dự kiến ​​doanh thu 421.400 triệu đồng trong năm nay, không bao gồm 16,65 tỷ đồng không bao gồm lợi nhuận từ việc thanh toán tài sản. Tuy nhiên, PTC phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh, do đó doanh thu là 147 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 22,9 tỷ đồng. Theo ước tính, sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu vực Ngọc Lưng thuộc khu vực Ngọc Lưng thuộc quận Quốc Oai của Hà Nội, doanh thu sẽ là 213 tỷ rupiah và lợi nhuận sau thuế sẽ là 17,8 tỷ rupiah. – Theo đầu tư chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *