FPT hợp nhất hàng tồn kho của mình

Các tùy chọn này sẽ được xem xét tại cuộc họp lãnh đạo FPT trước khi triển khai chính thức vào ngày 15 tháng Tư. Đây được coi là bước đầu tiên được ban giám đốc FPT thực hiện nhằm tổ chức lại nhóm theo hướng gắn kết lớn hơn giữa các đơn vị thành viên.

Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch khi gặp giám đốc FPT vào tháng Tư. 5. Tập đoàn có kế hoạch phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu để đổi lấy cổ phần của 3 công ty thành viên (Công ty hệ thống thông tin FPT, Công ty phần mềm, Công ty thương mại FPT và FPT). Tỷ lệ hoán đổi của một công ty thành viên sẽ thay đổi từ 0,91 đến 1,22 cổ phiếu FPT.

CEO Trương Đình Anh cho biết đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch tái cấu trúc. Kiến trúc FPT. Ảnh: Nhất Minh

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, FPT sẽ đưa ra đề nghị và phát hành cổ phiếu mới trong vòng 90 ngày sau khi giấy phép được cấp. Việc phát hành cũng sẽ tăng vốn đăng ký của FPT từ 1,9 nghìn tỷ đồng hiện nay lên 2,133 nghìn tỷ đồng. Trên đây sẽ là bước đầu tiên trong việc tích hợp cổ phiếu và lộ trình hành động của FPT. Ông Trương Đình Anh cho biết, đến cuối năm 2011, FPT sẽ tiếp tục hợp nhất các đơn vị thành viên và hoạt động của các bộ phận chủ chốt khác thông qua hoạt động mua lại, giao dịch chứng khoán và các hình thức khác. … Thực hiện chiến lược “OneFPT” được mô tả.

Minh Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *