Chủ tịch bất động sản Huang Quan đã bán 4,5 triệu cổ phiếu

Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty bất động sản Hoàng Quân vừa tuyên bố bán 4,5 triệu cổ phiếu HQC trong khoảng thời gian từ 9/9 đến 9/11. Ảnh minh họa: Thanh Hóa-Trương Anh Tuấn hiện đang nắm giữ 16,61 triệu cổ phiếu Bất động sản Hoàng Quân (HQC), chiếm 41,53% số cổ phiếu đang lưu hành.

Ông Trương Anh Tuấn vẫn nắm giữ 12,11 triệu cổ phiếu sau khi bán 4,5 triệu cổ phiếu HQC. Theo thông tin công khai, mục đích bán cổ phiếu của Chủ tịch Trương Anh Tuấn là để cân bằng tài chính cá nhân. Phương thức giao dịch là thỏa thuận.

Trước đây, ông Tuấn đã bán 4 triệu cổ phiếu, tức là 10% từ ngày 8/7 đến 26/7.

Trong quý II năm 2011, doanh thu thuần của HQC trong cùng kỳ chỉ đạt 7%. , Số tiền vượt quá 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng giảm 96% xuống còn 1,6 tỷ đồng. Ngoài các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế trong quý II đạt 8,27 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu thuần trong sáu tháng đầu năm giảm 91% xuống 29,5 tỷ đồng. Do lợi nhuận mạnh từ hoạt động tài chính đạt 36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ giảm 62% xuống còn 10,5 tỷ đồng.

Đóng cửa hôm nay (ngày 7 tháng 9 năm 2011), cổ phiếu HQC tăng 600 đồng lên 13.100 đồng / cổ phiếu. Trong cuộc họp, mã này đã kết hợp hơn 1,5 triệu hoạt động.

Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *