FPT trả cổ tức 10% trong giai đoạn thứ hai trước

Trong 9 tháng, FPT kiếm được 1,755 tỷ đồng – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố khoản thanh toán cổ tức lần thứ hai của Tập đoàn FPT (FPT) trong năm 2012. Công ty đã thông báo rằng họ sẽ trả tất cả cổ tức bằng tiền mặt.

Ngày giao dịch cho các cổ đông là ngày 5/12. Thời gian đăng ký của danh sách cổ tức sẽ được hoàn thành vào ngày 7 tháng 12. FPT sẽ được thanh toán với mức thuế 10%, nghĩa là một phần của FPT sẽ nhận được 1.000 đồng. Công ty sẽ bắt đầu thanh toán vào ngày 28 tháng 12.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *