Công ty chứng khoán đầu tiên chấp thuận nới lỏng các phòng thương mại nước ngoài tới 100%

SSI đã ban hành các thông tin trên cho Ủy ban Chứng khoán Quốc gia vào ngày 27 tháng 8. Theo Nghị định số 60 được ban hành gần đây, SSI là công ty chứng khoán nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam mở ngân hàng nước ngoài, lên tới 100%. Nhà đầu tư không giới hạn quyền sở hữu. Một công ty niêm yết tại Việt Nam, nếu công ty không hoạt động trong một ngành đòi hỏi quyền sở hữu hoặc quy định khác trong các điều khoản của hiệp hội.

Theo luật, các trường hợp ràng buộc là công khai. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tuân theo các điều ước quốc tế hoặc luật đầu tư hạn chế tỷ lệ sở hữu và luật đặc biệt. Đối với các ngành bị hạn chế bởi các nhà đầu tư nước ngoài nhưng không có quy định sở hữu, giới hạn trên là 49%.

Nếu một công ty niêm yết hoạt động trong một doanh nghiệp đa ngành, có các quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phòng thương mại nước ngoài sẽ không vượt quá mức tối thiểu của bất kỳ bộ phận nào trừ khi có quy định khác của các điều ước quốc tế. Nếu luật vốn chủ sở hữu không quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các tỷ lệ phần trăm này cũng áp dụng cho các doanh nghiệp công cộng chiếm theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *