Quỹ Tầm nhìn SSI giảm sự tham gia vào OPC

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF) thành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC). Do đó, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 21 tháng 8, SSIFF đã bán được gần 135.000 cổ phiếu UCI.

Trước khi giao dịch, SSIFF nắm giữ hơn 987.000 đơn vị, chiếm 8,04% vốn đăng ký. OPC. SSIVF hiện chỉ nắm giữ 852.600 cổ phiếu UCI, chiếm 6,94% vốn cổ phần của công ty.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *