Các quỹ nước ngoài bán lại hàng triệu cổ phiếu QCG

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thông báo rằng giao dịch chứng khoán QCG của Công ty TNHH Thu nhập cố định Việt Nam VinaCapital, được niêm yết bởi Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, đã được đăng ký. Trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 27 tháng 6, đơn vị hy vọng sẽ bán được 1 triệu cổ phiếu QCG, thông qua đặt hàng hoặc thông qua đàm phán để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, Công ty TNHH Thu nhập cố định VinaCapital Việt Nam sẽ tiếp tục giao dịch. Giảm cổ phiếu của nó xuống 2,15%, tương đương 2,72 triệu cổ phiếu. Lần cuối cùng cổ đông đề xuất bán cổ phiếu QCG là vào cuối tháng 3, và cũng có 1 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, vào cuối ngày đăng ký, nhà đầu tư nước ngoài chỉ đặt thành công hơn 308.000 cổ phiếu.

Năm 2012, Quốc Cường Gia Lai đã phát hành 58.500 trái phiếu chuyển đổi trị giá 58,5 tỷ đồng. đồng. Các cổ phiếu này đã được chuyển đổi thành 5,5 triệu cổ phiếu QCG với giá 10,524 đồng và bán cho Công ty TNHH Thu nhập cố định Vinacapital Việt Nam. Một thực thể khác liên quan đến cổ đông này là VOF Investment Limited, cũng nắm giữ 11,6 triệu cổ phiếu QCG, tương đương với quyền sở hữu 9,18% kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2012.

Hai quỹ thuộc VinaCapital được thành lập năm 2003 với giá trị danh mục đầu tư là 1,5 tỷ USD. VinaCapital hiện đang quản lý ba quỹ đóng giao dịch trên thị trường chứng khoán Luân Đôn, bao gồm Công ty TNHH Cơ hội tài chính Việt Nam (VOF), Vinaland Co., Ltd. (VNL) và Vietnam Architectural Co., Ltd. (VNI). Lợi nhuận sau thuế là 1,67 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 3/31, vốn chủ sở hữu của công ty là 2.311 tỷ đồng và tổng nợ phải trả vượt quá 4 nghìn tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *