CSM: Trợ lý của tôi đã ký hợp đồng bán tất cả cổ phần

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh thông báo rằng thông tin thương mại sẽ được công bố giữa Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) và chị Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Loan, một cổ đông nội bộ và phó giám đốc điều hành. Từ ngày 6/9 đến 6/10, bà Loan đã ký thỏa thuận bán 3,830 cổ phiếu CSM bằng phương pháp khớp.

Đây cũng là số cổ phần mà cô ấy sở hữu trong công ty. Nếu thành công, cô sẽ không còn là cổ đông của CSM. Theo khoản vay, mục đích của giao dịch là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *