HAG yêu cầu cổ đông hạ giá trái phiếu chuyển đổi

HAG yêu cầu các cổ đông hạ giá chuyển đổi trái phiếu – do đó, HAG có kế hoạch giảm giá chuyển đổi trái phiếu từ 39.058 đồng / cổ phiếu xuống còn 25.000 đồng.

HAG có kế hoạch phát hành 68 triệu cổ phiếu chuyển đổi cổ phiếu – Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố sẽ sửa đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 dưới dạng văn bản, hoàn thành tất cả nội dung tham vấn cổ đông. Đây là một trái phiếu chuyển đổi được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd. Cho biết họ có kế hoạch hạ giá chuyển đổi từ 39.058 đồng / cổ phiếu xuống 25.000 đồng, tuân theo các quy định chống pha loãng trong kế hoạch phát hành ban đầu.

Giá chuyển đổi ban đầu là 67.375 đồng, sau đó điều chỉnh thành 39.058 đồng. HAG đã thực hiện điều chỉnh này khi trả cổ phiếu miễn phí theo tỷ lệ 2: 1 vào năm 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100: 15 vào năm 2012. – Ngoài ra, HAG cũng đã hoàn thành các quy định về chuyển đổi và chống pha loãng, yêu cầu các công ty phát hành trái phiếu mua trái phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *