Những cách để lách luật để mua lại Sacombank

Điều bất thường là trong các lệnh trừng phạt rằng ba cổ đông lớn ‘mua’ cổ phiếu STB — cổ đông lớn của Sacco, bị phạt vì tỷ lệ sở hữu khó hiểu

Phát Minh là Sacco Cổ đông cá nhân lớn nhất của Sacombank, cổ đông lớn vừa xuất hiện trên thị trường, không ngạc nhiên. Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Châu Á – Sài Gòn sở hữu 5,01% cổ phần, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Sài Gòn sở hữu 5,17% cổ phần, ông Chen Baiming, Chủ tịch hiện tại của Jianlong Bank, là cổ đông cá nhân lớn nắm giữ 5,01% cổ phần của Ngân hàng Sakang. Thông tin quan trọng này đã được chuyển đến các nhà đầu tư thông qua các văn bản xử phạt hành chính do Ủy ban Chứng khoán Quốc gia ban hành rất muộn.

Theo Luật tổ chức tín dụng, phần vốn góp của ngân hàng và các công ty con và công ty liên kết của công ty không được vượt quá 11% vốn được hưởng từ vốn cổ phần. Trên thực tế, một số ngân hàng đã tham gia các công ty vốn, thành lập công ty cổ phần đầu tư tài chính và sau đó chuyển vốn thông qua các quỹ đầu tư. Công ty cổ phần đầu tư tài chính có được các quỹ ủy thác để đầu tư vào công ty và dần dần phát triển thành một công ty chuyên biệt có quyền sở hữu.

Ví dụ, theo báo cáo thường niên năm 2011, Ngân hàng Xuất nhập khẩu nhận ra tỷ lệ đầu tư vào Chứng khoán Rong Yue trong các tổ chức kinh tế như 10,86; 10,99% đạt Công ty Bảo hiểm Exland Nha Trang 9,45%; quỹ đầu tư tăng trưởng Yuelong chanh 10%; 11% vốn chảy vào Ngân hàng Xuất nhập khẩu Sài Gòn. -Các công ty này có các khoản đầu tư hợp tác, như cơ cấu cổ đông của Quỹ tăng trưởng Nha Trang Việt Nam, Bảo hiểm Nha Trang và cổ phiếu Rong Yue. Đầu tư của các công ty tương tự ở châu Á đến từ Sài Gòn. Sau đó, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Sài Gòn Châu Á trở thành cổ đông lớn của Rong Yue Securities, với tỷ lệ sở hữu là 10,51%, Ngân hàng Xuất nhập khẩu nắm giữ 10,86% và Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Yuelong chiếm 2,06%.

Đồng thời, có những mối quan hệ chồng chéo giữa các cổ đông của các công ty này. Ví dụ: nếu 16 thành viên bơm tiền vào Quỹ đầu tư Yuelong, Tập đoàn Eximbank đã chiếm 4 và cổ đông khác là Tanimex, cũng do nhân viên Eximbank lãnh đạo. Các công ty còn lại không loại trừ các mối quan hệ khác, như tín dụng. Với Ngân hàng Xuất nhập khẩu. Do đó, các thành viên tham gia góp vốn có lợi ích chung. Điều đáng chú ý là nhiều người quản lý cấp cao của các công ty này là giám đốc điều hành của công ty mẹ. Chẳng hạn, ông Phan Hữu Phú ở Eximbank là cựu phó chủ tịch của Eximbank, và hiện là chủ tịch của Saigon Asia, Rong Viet Securities, Eximland … về tài chính kinh tế của Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, mối quan hệ được thiết lập từ “những nơi khác”, Họ có thể thống trị các doanh nghiệp liên quan. Đồng thời, các công ty tương hỗ này thường có cùng mục tiêu đầu tư, có thể dễ dàng trở thành một nhóm và không hoạt động theo quy định của các cổ đông lớn. Tùy thuộc vào tiến trình mua lại Sacombank, họ có thể bỏ phiếu cho đại diện Eximbank để “đối thoại” với Sacombank.

Giáo sư Nguyễn Văn Nam cho biết, về nguyên tắc, các công ty cổ phần lớn đầu tư vào các tổ chức tài chính không phải tuân theo Luật Tổ chức tín dụng, mặc dù họ có thể có được các quỹ ủy thác đầu tư từ các tổ chức tín dụng. Luật pháp không cấm các hoạt động đầu tư như vậy. – Ông Nam cũng chỉ ra rằng trong các tình huống mua lại, quyền sở hữu và có đi có lại này, không phải là không có luật áp dụng. Do đó, nếu các khoản đầu tư chồng chéo này có khả năng trở thành liên minh sáp nhập và chiếm tỷ lệ lớn trong một danh mục, họ sẽ phải tuân theo luật cạnh tranh. Hơn nữa, không nên loại trừ khả năng thảo luận nội bộ trước khi xây dựng chính sách thương mại. Đây là một môi trường vô hình hạn chế cạnh tranh trong ngành ngân hàng. Để quản lý và làm rõ đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý và Ngân hàng Quốc gia.

(Theo SGTT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *