Bộ Tài chính sẽ không quên bảo vệ nhà đầu tư

“Một doanh nghiệp cần được ra mắt để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.”

Quỹ bảo vệ nhà đầu tư: Quan điểm của các công ty chứng khoán để bảo vệ quỹ đầu tư vẫn rất quan trọng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Luật, Bộ Tài chính, cho biết Luật Chứng khoán năm 2007 Khi nó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, do sự cố kỹ thuật và sơ suất nhân sự, các công ty chứng khoán được yêu cầu thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường cho các nhà đầu tư khi thua lỗ. Cơ quan quản lý quan tâm đến việc thiết lập các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Bởi vì đây là một quy định nhằm tăng vốn chủ sở hữu, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa công ty và nhà đầu tư.

Đại diện Bộ Tài chính thừa nhận rằng Quỹ bảo vệ nhà đầu tư chỉ là một phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Và lợi ích của nhà đầu tư. Trên thực tế, có nhiều cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trong Nghị định số 85 về vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Ví dụ, Điều 18 của nghị định quy định rằng các công ty không đủ dung lượng lưu trữ phải trả từ 30 đến 50 triệu đồng, không phản ánh thông tin chi tiết và không phản ánh chính xác khách hàng và giao dịch kinh doanh (theo yêu cầu). Công ty sẽ không quản lý riêng chứng khoán của từng nhà đầu tư, các quỹ riêng biệt và chứng khoán của các nhà đầu tư bằng quỹ và chứng khoán của các công ty chứng khoán … Phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng. Liên quan đến mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm, các công ty chứng khoán cũng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt khác, như đình chỉ kinh doanh trong một thời gian cố định và thu hồi giấy phép kinh doanh và giấy phép kinh doanh. Khai thác và tịch thu toàn bộ thu nhập. Hành vi bất hợp pháp …- Ý kiến ​​của Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng nếu tổ chức thực thi nghiêm túc các quy định hiện hành, không thể chờ đợi quỹ bảo vệ nhà đầu tư. Đào tạo mới có thể bảo vệ các nhà đầu tư. Theo dự thảo nghị định của Nghị định số 85 do chính phủ ban hành và dự thảo luật về tội phạm hành chính dự kiến ​​sẽ được Quốc hội thông qua, mức phạt tối đa đối với tội phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh phải là 2 tỷ, gấp bốn lần quy định hiện hành. Trong tương lai, nếu các công ty chứng khoán vi phạm các quyền và quyền hợp pháp của các nhà đầu tư, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Về lý do trì hoãn ban hành hướng dẫn chuẩn bị quỹ bảo vệ nhà đầu tư cho các công ty chứng khoán, ông Nghĩa cho biết dù đã hơn 10 năm phát triển nhưng thị trường vẫn còn rất trẻ. Do đó, bản chất của mối quan hệ phát sinh từ các giao dịch giữa các công ty chứng khoán và nhà đầu tư hoặc giữa các tổ chức quản lý và đối tượng quản lý chưa được tiết lộ đầy đủ. Do đó, khó có thể tránh được sự chậm trễ trong việc hoàn thành các chính sách chung, đặc biệt là hoàn thành các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Đề xuất của công ty về việc thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư một cách kịp thời. Hiện tại, theo ông Nghĩa, ban lãnh đạo quan tâm nhất đến tính khả thi. — Điều này là do thực tế sau đây: Do tình hình kinh tế vĩ mô không ổn định, từ năm 2011 đến nay, thị trường chứng khoán. Gặp nhiều khó khăn. Kết quả là, ngay cả khi sắp phá sản, một loạt các công ty không có lợi nhuận đã phải từ bỏ hoạt động kinh doanh của họ. Trong trường hợp này, việc buộc công ty phải dành quỹ sẽ làm tăng gánh nặng chi phí của họ … Nhưng, theo ông Nghĩa, điều này không có nghĩa là chờ đợi thị trường có lợi. , Các công ty vì lợi nhuận mới đang xây dựng các hướng dẫn cho thành phần quỹ.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp của thị trường, trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện chính sách, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ sớm xem xét xây dựng các biện pháp pháp lý hiệu quả hơn để bảo vệ các nhà đầu tư. Đặc biệt, nó sẽ quy định cụ thể việc thành lập các quỹ bảo vệ nhà đầu tư được quy định trong luật chứng khoán có liên quan để bảo vệ quyền và quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư so với các công ty chứng khoán. .

(Theo ĐTCK)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *