Bộ Tài chính sẽ tập trung cải thiện thị trường trái phiếu

Sau đây là cuộc phỏng vấn với bà Pan Xiqiu, phó giám đốc của Bộ Tài chính Ngân hàng Tài chính Ngân hàng và Tổ chức Tài chính.

– Thưa bà, thị trường phát triển thị trường trái phiếu như thế nào, đặc biệt là cách thị trường trái phiếu phát triển trái phiếu chính phủ trong những năm qua, nó có đóng góp đáng kể vào sự cân bằng của ngân sách chính phủ và sự phát triển chung của thị trường vốn?

– Nền kinh tế thị trường trong nền kinh tế, với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, có nhiều cách để gây quỹ cho phát triển kinh tế.

Ngoài tín dụng ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vay nước ngoài (ODA)), sự phát triển của thị trường trái phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và phân phối hiệu quả các kênh huy động vốn của chính phủ và doanh nghiệp.

Đối với thị trường trái phiếu chính phủ, chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu đã có những đóng góp quan trọng để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Việt Nam. Trước đây, ngân sách quốc gia đã đạt được bằng cách ổn định tài chính quốc gia và kiểm soát và chống lạm phát, bằng cách phát triển các sản phẩm tiêu chuẩn theo lãi suất và điều kiện, sự phát triển của thị trường vốn và chứng khoán đã được thúc đẩy và thúc đẩy.

Đồng thời, đặc biệt là bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ để tăng vốn, nói chung, thị trường trái phiếu sẽ làm giảm sự tập trung. Sự tăng trưởng của nhu cầu vốn trong hệ thống ngân hàng đã cân bằng giữa ngành ngân hàng và huy động tín dụng, từ đó giảm rủi ro tiềm ẩn. Nền kinh tế đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về trạng thái cân bằng vốn, như trường hợp của các nước châu Á trong cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998.

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2012, Sàn đã đảm nhận nghĩa vụ đấu giá chính. Với sự có mặt của người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán Quốc gia và nhiều cơ quan có thẩm quyền, trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành – bao gồm cả ý nghĩa cơ bản của tín phiếu Kho bạc Giao dịch thứ cấp của sự phát triển thị trường trái phiếu Bà .– theo tháng 6 Các quy định của Thông tư liên tịch số 106/2012 / TTLT-BTC-Ngân hàng Nhà nước vào ngày 28 sẽ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 và cổ phiếu p sẽ được tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Thiết lập thị trường thứ cấp thông qua hệ thống giao dịch chuyên nghiệp trái phiếu chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Việc tổ chức giao dịch tín phiếu kho bạc trên thị trường thứ cấp Jobs rất quan trọng đối với trái phiếu chính phủ để vượt qua sự phân chia dài hạn và ngắn hạn. Thị trường trái phiếu kỳ hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư mua, bán và giao dịch các công cụ, từ đó tăng tính thanh khoản của các công cụ, thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và thống nhất trên thị trường thứ cấp của trái phiếu chính phủ và tạo điều kiện tiên quyết để xây dựng đường cong lãi suất chuẩn cho trái phiếu chính phủ.

– Thưa bà, Bộ Tài chính, những giải pháp chính nào đã được thực hiện để thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu năng động và hiệu quả hơn trong tương lai?

– Như đã đề cập ở trên, sự phát triển của thị trường trái phiếu là trọng tâm chính. Chính phủ là trung tâm để thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu. Bộ Tài chính tập trung vào phát triển thị trường trái phiếu chính phủ (bao gồm cả tín phiếu kho bạc) và xây dựng thị trường trái phiếu toàn diện. Giải pháp là sử dụng nó như một tiêu chuẩn hiện đại cho thị trường trái phiếu:

cải thiện khung pháp lý, cải thiện cơ sở hạ tầng thị trường và cơ sở nhà đầu tư, cải thiện công nghệ và quy trình phát hành, và dần dần thiết lập vốn chủ sở hữu tiêu chuẩn của đường cong lợi suất trên thị trường trái phiếu. — Tích cực triển khai các giải pháp trên để phát triển thị trường trái phiếu chính phủ nhằm cải thiện tính thanh khoản của thị trường, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường và giúp gây quỹ đầu tư phát triển kinh tế. Kết quả huy động trái phiếu chính phủ trong 8 tháng đầu cho thấy hiệu quả của giải pháp trên. -Như ngày 13 tháng 8, nó đã huy động thành công 88,745 tỷ đồng nợ quốc gia. Ngân sách quốc gia và thanh khoản thị trường được cải thiện.

(Đầu tư chứng khoán)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *