Cổ phiếu CYC lấy lại quyền kiểm soát

Cổ phiếu CYC đã được kiểm soát kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011. Minh họa: Hoàng Hà

Giá tham chiếu CYC vào ngày 29 tháng 8 năm 2011 bằng với giá đóng cửa vào ngày 16 tháng 6 năm 2011 (ngày giao dịch trước khi tạm ngừng). ), giá mỗi cổ phiếu là 3.900 đồng, và giá dao động 20% ​​so với giá tham chiếu.

Trước đây, do thua lỗ trong kinh doanh, CYC đã được Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh quyết định tạm dừng giao dịch từ ngày 16 tháng 6 năm 2011. Trong hai năm liên tiếp. Năm 2009, CYC mất 8 tỷ đồng và 464,3 triệu đồng trong năm 2010.

Vào ngày 16 tháng 8, CYC đã ban hành một công văn chính thức để gia hạn thời hạn nộp báo cáo tài chính sửa đổi trong sáu tháng đầu năm 2011 đến “cuối năm”. Vào cuối ngày giao dịch đầu tiên (ngày 29 tháng 8 năm 2011) vào ngày 17 tháng 9 năm 2011, cổ phiếu CYC đã giảm 700 đồng xuống còn 3.200 đồng / cổ phiếu. Trong cuộc họp, mã này đã được so sánh với hơn 6000 cổ phiếu.

Hiện tại, tất cả 7 cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đều được giao dịch dưới sự kiểm soát của BAS, VKP, MHC, FPC, IFS, CAD và CYC. – Hoa Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *