HSC có quyền của nhân viên nắm giữ cổ phiếu ESOP

Việc chào bán sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 12 và các cổ phiếu trên sẽ bị cấm bán. Do đó, vào cuối năm thứ nhất và năm thứ hai, các cá nhân chỉ có thể chuyển tối đa 30% tổng số cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng. Vào cuối năm thứ ba, tỷ lệ này tăng lên 40% số cổ phiếu còn lại được phát hành và chuyển nhượng.

Nếu nhân viên và nhân viên nghỉ việc, Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh-HSC (mã chứng khoán: HCM) sẽ thu hồi số lượng cổ phiếu bổ sung bị hạn chế để bổ sung cổ phiếu của chính họ.

Hiện tại, công ty có hơn 2.130 tỷ rupiah. Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của HSC Vượt quá 180 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, công ty có 513 nhân viên, tăng 4 nhân viên so với năm trước. Tính đến cuối năm 2012. Phần có lợi nhất là môi giới và dịch vụ khách hàng, tiếp theo là đàm phán tự động và giao dịch vốn. Năm 2009, HSC cũng đã phát hành 836.900 cổ phiếu ESOP cho nhân viên.

Huyền Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *