TRC cũng niêm yết gần 600.000 cổ phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố thông tin liên quan đến việc niêm yết thêm của Công ty cổ phần cao su Xining (TRC). Công ty sẽ đăng ký 558.662 cổ phiếu phát hành thêm vào ngày 4 tháng 9.

Giá trị danh nghĩa của mỗi cổ phiếu phổ thông là 10.000 đồng. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết sẽ vượt 5,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 31 tháng 8, định giá của TRC là 38.100 đồng / cổ phiếu. Tổng số chứng khoán niêm yết và phát hành gần 60 triệu cổ phiếu, và giá trị thị trường ước tính vượt quá 1.127 tỷ đồng. -Zong Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *